วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สรุปผลการทำงานที่หน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมือง ราชบุรี (เดือนกุมภาพันธ์)

การทำงานในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายและสัปดาห์สุดท้ายที่ฝึกงานความรู้สึกจะว่าเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้าแต่ผมก็รู้สึกดี การทำงานก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีไม่มีปัญหา งานบัตรประชาชนที่ผมทำอยู่เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดและต้องใช้ความระมัดระวังเพราะเกิดมีการเปลียนตัวหรือสวมใบหน้ากันแล้วจะมีปัญหากันได้ ผมดีใจที่การฝึกงานของผมผ่านไปได้อย่างดี สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:งานฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชนพร้อมให้บริการ

ประชาชนรอคิวบริการ

ติดต่อขอทำเรื่องย้าย

ขอเลขที่บ้านใหม่

ให้ข้อมูลทำบัตรครั้งแรก 15ปี

ของแจ้งการเปลี่ยนชือ และ สกุล

รอการผลิตบัตรประชาชน ลงเวลาการให้บริการ

มองกล้องหน่อย

ชาวต่างชาติมาจดทะเบียนสมรสกับคนไทย

ผู้ใหญ่บ้านมาให้บริการประชาขน