วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สรุปผลการทำงานที่หน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมือง ราชบุรี (เดือนธันวาคม)

ผลการทำงานในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังคงเป็นงานฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนทั่วไปและบัตรประชาชนในเดือนที่สองของการฝึกงานทำงานได้ดีเป็นที่ชื่นชมของพี่ๆในห้องงานทะเบียนและเป็นที่ไว้ใจของพี่เลี้ยงให้ทำงานเองได้โดยไม่ต้องห่วงสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่มีประชาชนมาปรึกษาและอธิบายให้เข้าใจตามหลักของงานทะเบียน งานด้านประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีความอดทนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในสัปดาห์นี้ยังไม่มีปัญหาอะไรสามารถทำงานร่วมกับพี่ๆ ในห้องทะเบียนได้เป็นอย่างดี ในเดือนธันวาคมฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านนายอำเภอคือนโยบาย 5 ส ใช้เวลาช่วงว่างดำเนินการจัดเก็บเอกสารทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของงานฝ่ายทะเบียน ในเดือนธันวาคมสัปดาห์ที่2ผมได้มีการเปลี่ยนแปลงงานใหม่จากงานประชาสัมพันธ์ไปทำงานบัตรประชาชนท่านปลัดอำเภอต้องการให้นักศึกษาเป็นงานทุกอย่างจะได้มีความรู้ที่หลากหลาย งานบัตรประชาชนเป็นงานใหม่ที่ผมเองไม่เคยทำไม่มีความรู้ต้องใช้เวลาเรียนรู้ในตอนนี้ผมทำงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายได้1สัปดาห์แล้วสามารถทำงานได้ดี ไม่มีปัญหาอะไร ชอบ และสนุกดีครับ ผมขอจบการสรุปผมการทำงานในเดือนธันวาคมเท่านี้ครับ สวัสดี


งานฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชนพร้อมให้บริการ

ประชาชนรอคิวบริการ

ติดต่อขอทำเรื่องย้าย

ขอเลขที่บ้านใหม่

ให้ข้อมูลทำบัตรครั้งแรก 15ปี

ของแจ้งการเปลี่ยนชือ และ สกุล

รอการผลิตบัตรประชาชน ลงเวลาการให้บริการ

มองกล้องหน่อย

ชาวต่างชาติมาจดทะเบียนสมรสกับคนไทย

ผู้ใหญ่บ้านมาให้บริการประชาขน