วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552

สรุปผลการทำงานที่หน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมือง ราชบุรี (เดือนมกราคม)

ในเดือนนี้เป็นเดือนที่สามของการฝึกประสพการณ์วิชาชืพ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานบัตรประจำตัวประชาชนสามารถทำงานร่วมกับพี่เลี้ยงได้ดีรับคำชมเชยจากพี่ๆการทำงานไม่มีปัญหาในเดือนนี้อำเภอได้มีโครงการอำเภอเคลื่อนที่ไปที่ วัดห้วยปลาดุก ตัวผมเองก็ได้ไปทำบัตรประชาชนด้วยได้ออกไปทำงานนอกพื่นที่เป้นประสพการที่ดี การมาฝึกงานที่อำเภอทำให้ผมได้เรียนรู้ระบบงานข้าราชการ อำนาจของการทำงานของฝ่ายต่างๆ การได้มาทำงนาด้านบัตรประชาชนเป็นงานที่สนุกมากเพราะพี่เลี้ยงเป็นกันเองมาก สุดท้ายนี้ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ สวัสดี


งานฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชนพร้อมให้บริการ

ประชาชนรอคิวบริการ

ติดต่อขอทำเรื่องย้าย

ขอเลขที่บ้านใหม่

ให้ข้อมูลทำบัตรครั้งแรก 15ปี

ของแจ้งการเปลี่ยนชือ และ สกุล

รอการผลิตบัตรประชาชน ลงเวลาการให้บริการ

มองกล้องหน่อย

ชาวต่างชาติมาจดทะเบียนสมรสกับคนไทย

ผู้ใหญ่บ้านมาให้บริการประชาขน